Хонгорынхон Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн зарцуулалтанд сэтгэл дундуур байна. Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний Танхим, Хонгор сумын Иргэний Танхимтай хамтран "Сум хөгжүүлэх сангийн зарцуулалтын тайлан, СХС-ийн зээлийн ил тод
“Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.   Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Швейцарын Хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс хамтран зохион байгуулж буй "Нутгийн өөрөө
Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн ажлын хэсэг 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг шалгаж, танилцлаа.   Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн ажлын хэсэг 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн байдал, хууль тогтоомжийн хүрээнд
САНАЛ АСУУЛГА
Таньд манай вэб сайт хэр ойлгомжтой байна?
Маш сайн
Дунд зэрэг
Дунд
Ойлгомж муутай
Маш муу
Үр дүн